Veenbodem daalt en nieuwbouwwijken verzakken

Posted · Reactie toevoegen

Grote delen van West- en Noord-Nederland bestaan uit laagveen. Laagveen bevat veel water. Vanuit de lucht zie je tussen de poldersloten de weilanden opbollen, wat de indruk nog versterkt dat die weilanden op het water ‘drijven’. De Hollandse bodem bestond 2500 jaar geleden voor het grootste deel uit natte veengrond, een meters dik pakket van […]

Dijkdoorbraak in Wilnis in 2003

Posted · Reactie toevoegen

De kadebreuk bij Wilnis, waardoor een hele woonwijk overstroomde, is een bijzonder geval. Dit was geen incident als gevolg van slecht weer maar juist het gevolg van een prachtige zomer. Tijdens de hittegolf van 2003 raakte de ringdijk bij Wilnis langs de ringvaart van de polder Groot Mijdrecht zó uitgedroogd, dat het veen was gekrompen […]

Cornelis Lely en de Zuiderzee

Posted · Reactie toevoegen

Over inpoldering van de Zuiderzee is honderden jaren gesproken. Het eerste plan voor het indammen van de Zuiderzee kwam kwam in 1667 van Hendrik Stevin, ingenieur in het Staatse leger en zoon van de beroemde wiskundige Simon Stevin. Dit plan bleek echter onuitvoerbaar: de techniek om dergelijke dijken te bouwen was nog niet ver genoeg ontwikkeld. […]

Af en toe een watersnood…

Posted · Reactie toevoegen

De Watersnoodramp uit 1953 lijkt misschien lang geleden, maar Nederland kent een lange historie van watersnoden. En tijdens de bijna-ramp in de Betuwe in 1995, nu precies twintig jaar geleden, zijn een kwart miljoen mensen geëvacueerd.  Doel van dit boek is om u, de lezer, op een snelle en luchtige manier opnieuw vertrouwd te maken […]

Het regent steeds harder

Posted · Reactie toevoegen

Meer neerslag, meer droogte Als gevolg van de klimaatverandering komen extreme buien steeds vaker voor. Volgens het KNMI komen dagen met zware regenbuien gemiddeld 40% meer voor dan vijftig jaar geleden, terwijl de jaarlijkse hoeveelheid neerslag slechts met 14% is toegenomen in de afgelopen eeuw. De zomers zijn gemiddeld steeds warmer, en het regent vaker […]

Naar duurzaam hergebruik van afvalwater

Posted · Reactie toevoegen

Moderne afvalwaterzuivering is een fabriek Moderne afvalwaterzuiveringsinstallaties maken gebruik van biologische zuiveringsstappen mét zuurstof en zuiveringsstappen zonder zuurstof. Dat proces verloopt steeds efficiënter. Sinds enige tijd is het technisch mogelijk om grondstoffen en energie terug te winnen uit het afvalwater op een manier die geld opbrengt. De wettelijke norm voor afvalwaterzuivering is 75% reductie van […]

Wat staat er in dit boek?

Posted · Reactie toevoegen

Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen. Wat staat er in dit boek? In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de vier kerntaken van elk waterschap: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit. Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan over waterveiligheid: het weren van water van buiten. Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht […]

Het verhaal van de waterschappen

Het verhaal van de waterschappen

Posted · Reactie toevoegen

Polderen: typisch Hollands ‘Het polderen zit de Nederlanders in het bloed’ en het Nederlandse ‘poldermodel’ is nu synoniem geworden met net zo lang vergaderen tot er voor alle betrokkenen een aanvaardbaar compromis is gevonden. Nederlanders vertellen graag dat onze huidige compromis- en consensusmaatschappij voortkomt uit het gedwongen samenwerken in de Middeleeuwen bij het drooghouden van […]