Gods water over Gods akker laten lopen?

Posted · Reactie toevoegen
U.S. Army photo by 1st Lt. Zachary West, 27 August 2017 - via Wikimedia Commons

U.S. Army photo by 1st Lt. Zachary West, 27 August 2017 – via Wikimedia Commons

Houston als afschrikwekkend voorbeeld

Houston is het ultieme voorbeeld dat een laissez-faire benadering om ‘Gods water over Gods akker te laten lopen’ gewoon een rampzalige governance-strategie is. Er is in Houston géén stadsplanning, géén waterberging en er zijn géén dijken en afvoerkanalen. En er is géén lokale wateroverheid die onafhankelijk van Federal funding zorgt voor veilige dijken en droge voeten.

De klimaatverandering is niet meer te stoppen, we zullen moeten leren omgaan met méér water dan vroeger. Water dat over de dijken komt, en water uit de lucht. Dat vraagt, naast technische maatregelen, vooral ook om goede #watergovernance.

Watergovernance gericht op preventie

De watergovernance in Nederland ná 1953 is gericht op preventie van overstromingen en wateroverlast. Dat vinden wij zó vanzelfspekend, dat Nederlanders vaak niet eens begrijpen dat de Amerikanen het anders doen. In de Verenigde Staten is het beleid erop gericht om achteraf de schade te vergoeden. Ook de Britten hebben de overstroming op de Somerset Levels in 2014 ook grotendeels gewoon uitgezeten.

De Nederlandse combinatie van een landelijk Rijkswaterstaat samen met regionale Waterschappen is een voorbeeld voor de wereld hoe adaptief om te gaan met water, met de focus op preventie. Want anders blijft het ‘dweilen met de kraan open’.

Hans Middendorp

Meer lezen? klik hier op het NRC-artikel van ‘watergezant’ Henk Ovink

 

PageLines-3D_06.png

 

Hans Middendorp is auteur van het boek: ‘Niet Bang Voor Water. Wat de waterschappen voor je doen’. Dit boek is voor iedereen die aan zijn water voelt dat het niet vanzelfsprekend is dat wij in ons natte kikkerlandje altijd maar droge voeten hebben! (€ 16,95 incl. verzendkosten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *