Inhoudsopgave
 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Aanbevelingen voor dit boek
Hoofdstuk 1 Wat het waterschap voor je doet
 • 1  Waterschap is functionele democratie met vier kerntaken 21 

 • 2  Waterveiligheid 22
 • 3  Wateroverlast 23 

 • 4  Waterzuivering 24
 • 5  Waterkwaliteit en Waternatuur 25
 • 6  Waterschapsbestuur 25
Hoofdstuk 2 Twaalf eeuwen watersnood
 • 1  Nederland telkens weer overstroomd 29 

 • 2  Afsluitdijk en IJsselmeer 34
 • 3  De Ramp van 1953 35
 • 4  Overstromingen langs de Grote Rivieren 38
 • 5  Bijna-ramp in het Rivierengebied in 1995 39 

 • 6  Wat is de les uit onze historie van overstromingen? 40 

Hoofdstuk 3 Storm over Nederland
 • 1  Nederland groot geworden in strijd tegen het water 43
 • 2  Wat als Nederland toch onderloopt? 48 

 • 3  Nasleep erger dan de watersnood 49
 • 4  De strijd tegen het water houdt nooit op 50
 • 5  Wanneer is de volgende overstroming in Nederland? 54
Hoofdstuk 4 Deltaprogramma 59
 • 1  Deltawerken 59 

 • 2  Deltaprogramma 61
 • 3  Ruimte voor de Rivier 64 

 • 4  Hoogwaterbeschermingprogramma 66 

 • 5  Nieuwe normen voor waterveiligheid 69
 • 6  Waterrobuuste en klimaatbestendige stad 72 

 • 7  Zoetwater, verzilting en verdroging 73 

 • 8  Toch een zeesluis in de Nieuwe Waterweg? 77 

Hoofdstuk 5 Nederland Polderland
 • 1  Wat is een polder? 81
 • 2  Van terpen tot polders 82
 • 3  Turfwinning en veenplassen 84 

 • 4  Windmolens en stoomgemalen 86
 • 5  De bodem daalt 89 

 • 6  Peil volgt functie 90
 • 7  Bodemdaling in de praktijk 92 

 • 8  Bodemdaling: conclusie? 96 

Hoofdstuk 6 Steeds vaker plensbuien
 • 1  Wateroverlast is ‘overstroming uit de lucht’ 99
 • 2  Wateroverlast in Nederland en Europa 101 

 • 3  Nederlanders en regenwater 106
Hoofdstuk 7 Naar duurzaam hergebruik van afvalwater
 • 1  Riool en afvalwaterzuivering 109 

 • 2  Afvalwater = Business 112 

 • 3  Duurzame toekomst? 114 

 • 4  Nieuwe bedreigingen 116 

Hoofdstuk 8 Waterkwaliteit en Waternatuur
 • 1  Schoon water voor iedereen! 119 

 • 2  Biologische waterkwaliteit 121 

 • 3  Chemische waterkwaliteit 123 

 • 4  Ecologische waterkwaliteit 126
 • 5  Meegenieten van water 128 

 • 6  Waterbeleving 129 

Hoofdstuk 9 Democratie in het waterschap
 • 1  Roemrijk verleden van de waterschappen 133 

 • 2  Waterschappen zijn onafhankelijk 135 

 • 3  Hoe zit het waterschapsbestuur in elkaar? 138 

 • 4  Waterschapsbestuur is keuzes maken 140 

 • 5  Waterschapsdemocratie 142 

 • 6  Tot besluit 146