Verzilting langs de Nieuwe Waterweg

Posted · Reactie toevoegen

De waterstand in de grote rivieren is al ruim honderd dagen laag voor de tijd van het jaar, de langste periode sinds 1976! Sinds half augustus is er in het stroomgebied van de Rijn vanuit Duitsland geen neerslag van betekenis meer gevallen. Langs de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en op de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden […]

Veenbodem daalt en nieuwbouwwijken verzakken

Posted · Reactie toevoegen

Grote delen van West- en Noord-Nederland bestaan uit laagveen. Laagveen bevat veel water. Vanuit de lucht zie je tussen de poldersloten de weilanden opbollen, wat de indruk nog versterkt dat die weilanden op het water ‘drijven’. De Hollandse bodem bestond 2500 jaar geleden voor het grootste deel uit natte veengrond, een meters dik pakket van […]