Wat staat er in dit boek?

Posted · Reactie toevoegen

Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen. Wat staat er in dit boek? In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de vier kerntaken van elk waterschap: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit. Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan over waterveiligheid: het weren van water van buiten. Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht […]