Watergovernance in Houston en de rest van de wereld

Mismanagement in watergovernance? De orkaan Harvey veroorzaakte de ergste overstroming in de geschiedenis van Houston. Nog steeds zijn de inwoners van deze stad op zoek naar antwoorden hoe deze ramp zich heeft kunnen voltrekken. Zowel bestuurders als wetenschappers buigen zich over het feit hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Deze onderzoeken brengen echter steeds […]

Ander mestbeleid voor betere waterkwaliteit

Waarom ‘mestvergisting’ toch een goed idee is Het oppervlaktewater is nu al niet schoon genoeg en ook de KRW-doelstellingen voor de waterkwaliteit in 2027 zullen met het huidige mestbeleid niet worden gehaald, is de conclusie van het PBL. Dat komt vooral door de landbouw. De doelen voor fosfaat worden op de helft van de meetlocaties in […]

Zeldzame gemaalscholver gespot bij Ackerdijkse plassen in Delfland

De waternatuur van Delfland gaat goed vooruit!  In de omgeving van de Ackerdijkse plassen die worden beheerd door Natuurmonumenten, is zaterdag de zeldzame gemaalscholver (Phalacrocorax pompius) gespot door vogelaars. De vogel zwom onderwater bij het gemaal Ackerdijksepolder. De schuwe gemaalscholver is nog niet eerder gezien in Delfland.  Deze vogel heeft een bijzondere leefwijze omdat hij […]

Verbinding nodig voor grote grazers tussen Oostvaardersplassen en Hoge Veluwe

Provinciale Staten van Flevoland willen een review van het huidige beheer in de Oostvaardersplassen én een voorstel voor het toekomstig beleid.  De initiatiefnemers (VVD en SGP) willen dat er in de Oostvaardersplassen ruimte moet zijn voor toeristische ontwikkelingen. De geest van Bleker waart weer rond! Provinciale Staten van Flevoland willen een review van het huidige natuurbeheer in […]