Hans Middendorp Ph.D.

Ik ben een resultaatgerichte manager, die weet wat hij wil. Betrokkenheid, drive en energie. Sterk in het vertalen ‘van denken naar doen’. ‘Adelaar met scherpe blik’. Goed in analyseren, positioneren, doorstarten en – indien nodig – opnieuw beginnen. ‘Van idee naar pilot’ en ‘van pilot naar brede uitrol’.

“Visievorming en strategie zijn mijn passie”

Bouwer, kantelaar en doorstarter. Eerlijk en direct. Ervaren leidinggevende in ruimtelijke projecten en omgevingsgerichte programma’s. Resultaatgericht: getting it done! Goed oog voor strategische communicatie. Met goed gevoel voor bestuurlijke sensitiviteit in het proces.

Ik help u graag bij het opzetten van een breed programma voor bijv. klimaatadaptatie of modern waterbeheer. Vanuit een strategische visie die intern en extern wordt gedragen, gevolgd door een plan van aanpak. En dan aan de slag! Want het gaat uiteindelijk om het resultaat.

“Ik sta voor mijn mensen vanuit vertrouwen in ieders kwaliteiten”

Coachende stijl van leidinggeven, want ‘projecten en programma’s doe je samen’. Naar buiten toe ben ik het boegbeeld, intern daag ik medewerkers uit op hun kwaliteiten. Hard op de inhoud, zacht op de mensen. In een programma wil je een verandering in gang zetten, gericht op grote doelen. Dat vergt het enthousiasme om de dingen anders te doen, omdat de wereld nou eenmaal verandert.

“Ik heb de energie om verandering in gang te zetten”

Veel ervaring in gebiedsontwikkeling, zoals groene gebiedsontwikkeling met waterberging en natuur, en binnenstedelijke ontwikkeling in combinatie met klimaatadaptatie. Goed in het schrijven van blogs en rapporten. Ik sta voor mijn conclusies en kan die ook met humor en enthousiasme toelichten.

“Ik weet wat er speelt en ken de dossiers”

Breed geïnformeerd over trends en nieuwe ontwikkelingen. Actief deelnemer in het publieke debat over Water + Ruimtelijke Ontwikkeling.  Ik publiceer blogs , website en krantenartikelen over onderwerpen binnen Waterbeheer en Ruimtelijke Ontwikkelingen in digitale media.

Trekker van drie kennisgroepen op LinkedIn: ‘Dijken en Waterkeringen’‘Klantgericht Bouwen’ en ‘Aalherstel’.

Auteur van het boek: Niet Bang Voor Water? Wat de Waterschappen voor je Doen!hans middendorp

Internationale ervaring

Consultant, uitstekend Engels, goed Frans. Veel ervaring in werken met mensen van verschillende achtergronden en culturen.

Projectdirecteur (2x) in Bangladesh: voorlichting, micro-krediet, binnenvisserij, WASH. Visteeltproject in Kameroen. Onderwijs in Thailand. Optimalisatie irrigatiewater in Zimbabwe en Zambia (FAO). EU- project ecologische verbindingszones in Polen.

Klik hier voor LinkedIn profiel Hans Middendorp