Hans Middendorp Ph.D.

Ik ben een betrokken manager, die weet wat hij wil om de doelen te bereiken. Ik heb mijn sporen verdiend als programma manager bij waterschappen, provincies en DLG. En ik breng veel mee: drive, energie en ervaring (‘grijze haren’)! 😀

Bouwer, kantelaar en doorstarter. Stevige persoonlijkheid, met openheid en integriteit als belangrijke kernwaarden (WYSIWYG). Lees hier wat ik kan betekenen in uw project of programma.

Wat ik zoek: een uitdagende opdracht in proces / programma management op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, waternatuur, duurzaamheid. Hoe maak je van intenties en doelen een programma, en hoe betrek je alle stakeholders daarbij – op een manier die vruchten afwerpt?

“Visievorming en strategie zijn mijn passie”

Ervaren leidinggevende in ruimtelijke projecten en omgevingsgerichte programma’s. Generalist met veel ervaring in de werkvelden Water, Groen, Ruimtelijke Ontwikkeling. Resultaatgericht: Getting it done! Goed oog voor strategische aanpak. ‘Adelaar met scherpe blik’, wordt wel gezegd. En goed gevoel voor bestuurlijke sensitiviteit.

Sterk in vertaalslag ‘van denken naar doen’: van idee naar pilot en opschalen van pilot naar brede uitrol. Goed in analyseren, positioneren, doorstarten en – indien nodig – opnieuw beginnen.

“Ik sta voor mijn mensen vanuit vertrouwen in ieders kwaliteiten”

Coachende stijl van leidinggeven, want ‘projecten en programma’s doe je samen’. Naar buiten toe ben ik het boegbeeld van het team, intern daag ik medewerkers uit op hun kwaliteiten.

Ik help u met het opzetten van een breed programma voor bijv. strategisch omgevingsmanagement, klimaatadaptatie, duurzaamheid of modern waterbeheer. Vanuit een strategische visie die intern en extern wordt gedragen, gevolgd door een plan van aanpak. En dan aan de slag! Want het gaat uiteindelijk om het resultaat.

Hard op de inhoud, zacht op de mensen!

In een programma zet ik verandering in gang om grote doelen bereiken. Dat vergt het enthousiasme en de drive om de dingen ook echt anders te doen, met het vertrouwen van zowel de werkvloer als de bestuurders.

“Ik heb de energie om verandering in gang te zetten”

Veel ervaring in gebiedsontwikkeling, zoals groene gebiedsontwikkeling met waterberging en natuur, en binnenstedelijke ontwikkeling in combinatie met klimaatadaptatie. Goed in het schrijven van blogs en rapporten. Ik sta voor mijn conclusies en kan die ook met humor en enthousiasme toelichten.

“Ik weet wat er speelt en ken de dossiers”

Breed geïnformeerd over trends en nieuwe ontwikkelingen. Actief deelnemer in het publieke debat over Water + Ruimtelijke Ontwikkeling.  Ik schrijf blogs en krantenartikelen over onderwerpen zoals waterbeheer, waternatuur en ruimtelijke ontwikkeling. Brede interesse: ik ben trekker van drie kennisgroepen op LinkedIn: ‘Dijken en Waterkeringen’‘Klantgericht Bouwen’ en ‘Aalherstel’.

Auteur van het boek: Niet Bang Voor Water? Wat de Waterschappen voor je Doen!hans middendorp

“Internationale ervaring: uitstekend Engels, goed Frans”

Veel praktische ervaring in het samen-werken met mensen van verschillende achtergronden en culturen.

Projectdirecteur (2x) in Bangladesh: voorlichting, micro-krediet, visserij, WASH. Visteeltproject in Kameroen. Onderwijs in Thailand. Optimalisatie irrigatiewater in Zimbabwe en Zambia (FAO). EU- project ecologische verbindingszones in Polen. 

Klik hier voor LinkedIn profiel van Hans Middendorp