Browse Author

Hans Middendorp

screenshot YouTube

Advies aan Rutte: maak de Deltawerken af!

De zeespiegel stijgt sneller dan in 2014 nog door het KNMI werd voorspeld. Dat komt vooral door het smelten van het landijs op Antarctica. De stijgende zeespiegel en de meestijgende rivieren noodzaken Nederland tot doortastende besluiten. Hoe hoog zou de zeespiegel kunnen stijgen als alles tegen zit? En welke maatregelen zijn dan nodig voor de kustverdediging? […]

Ander mestbeleid voor betere waterkwaliteit

Waarom ‘mestvergisting’ toch een goed idee is Het oppervlaktewater is nu al niet schoon genoeg en ook de KRW-doelstellingen voor de waterkwaliteit in 2027 zullen met het huidige mestbeleid niet worden gehaald, is de conclusie van het PBL. Dat komt vooral door de landbouw. De doelen voor fosfaat worden op de helft van de meetlocaties in […]

Zeldzame gemaalscholver gespot bij Ackerdijkse plassen in Delfland

De waternatuur van Delfland gaat goed vooruit!  In de omgeving van de Ackerdijkse plassen die worden beheerd door Natuurmonumenten, is zaterdag de zeldzame gemaalscholver (Phalacrocorax pompius) gespot door vogelaars. De vogel zwom onderwater bij het gemaal Ackerdijksepolder. De schuwe gemaalscholver is nog niet eerder gezien in Delfland.  Deze vogel heeft een bijzondere leefwijze omdat hij […]