Browse Category

Waternatuur

Zeldzame gemaalscholver gespot bij Ackerdijkse plassen in Delfland

De waternatuur van Delfland gaat goed vooruit!  In de omgeving van de Ackerdijkse plassen die worden beheerd door Natuurmonumenten, is zaterdag de zeldzame gemaalscholver (Phalacrocorax pompius) gespot door vogelaars. De vogel zwom onderwater bij het gemaal Ackerdijksepolder. De schuwe gemaalscholver is nog niet eerder gezien in Delfland.  Deze vogel heeft een bijzondere leefwijze omdat hij […]

Een landelijk netwerk van grote natuurgebieden

De Oostvaardersplassen, gelegen tussen Almere en Lelystad, is een natuurgebied dat is ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders in de periode 1950-1968. Dit jonge natuurreservaat, dat bestaat uit een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen, is uniek in Europa. Het reservaat heeft een grootte van 5.600 hectare en is te onderscheiden in […]

Beroepsvissers: vang meer rivierkreeftjes en minder paling

De Europese Unie heeft sinds 1 augustus 2016 de Amerikaanse rivierkreeft met 36 andere dieren en planten op de lijst van invasieve exoten gezet, en vangst en vervoer van deze exoten is nu verboden. Na een noodkreet van beroepsvisser Hans van der Laan heeft staatssecretaris Van Dam besloten om de vangst van rivierkreeftjes te gedogen totdat Nederland een beheerplan heeft ingediend […]

Natuur raakt uit, procedures sneller?

Natuur is uit? In de onderbuik van Nederland ontstaat weerzin bij het beschermen van de korenwolf, de noordse woelmuis en andere zeldzame dieren die de gewone burger toch nooit ziet. Zoals bijvoorbeeld de das. De tracékeuze van de A73 is jarenlang vertraagd door de actiegroep Das en Boom. Uitgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen van een integrale […]

  • 1
  • 2