Browse Category

Waterveiligheid

screenshot YouTube

Advies aan Rutte: maak de Deltawerken af!

De zeespiegel stijgt sneller dan in 2014 nog door het KNMI werd voorspeld. Dat komt vooral door het smelten van het landijs op Antarctica. De stijgende zeespiegel en de meestijgende rivieren noodzaken Nederland tot doortastende besluiten. Hoe hoog zou de zeespiegel kunnen stijgen als alles tegen zit? En welke maatregelen zijn dan nodig voor de kustverdediging? […]

Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over eigen waterveiligheid

Nederlanders vergeten gemakkelijk hoe afhankelijk wij zijn van goede waterkeringen. Water en waterveiligheid gaat ons allemaal aan. Want ook al woon je in Drenthe, als de Randstad onderloopt valt de economie stil. Meer waterbewustzijn bij gewone burgers is van belang voor draagvlak om Nederland droog te houden, ook in tijden van klimaatverandering. Wake-up call door […]

Deltaprogramma vindt zeesluis in Nieuwe Waterweg niet nodig

Met het oog op de toekomst van de waterhuishouding, de waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en de ecologie van de Zeeuws-Hollandse delta, is de aanleg van een zeesluis in de Nieuwe Waterweg in deze eeuw onvermijdelijk.  Het Nieuwe Deltaprogramma tot 2050 Met Prinsjesdag heeft het kabinet het nieuwe Deltaprogramma gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma loopt […]

Doorsteek Goeree biedt alternatief voor ontpoldering Hedwigepolder

Ontpolderen Hedwigepolder ja of nee? Het lijkt het ei van Columbus: 300 ha delta-natuur aanleggen in de Grevelingen als onderdeel van de Doorsteek Goeree, zodat de Hedwigepolder niet ontpolderd hoeft te worden! De ‘soap’ rond de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens van de Antwerpse havens, loopt al sinds de discussies begonnen over de […]

  • 1
  • 2