De Storm: ‘Zeeland bestaat niet meer’

De film ‘De Storm’ vertelt het verhaal van ‘de Ramp’, zoals de Zeeuwen de Watersnood van 1953 noemen. Het is het heroïsche verhaal van de 18-jarige Zeeuwse boerendochter Julia. De boerderij waar Julia woont, wordt verzwolgen door een zondvloed. De film is gebaseerd op het boek ‘1953’ van Rik Launspach.

De Ramp van 1953 is Nederlandse versie van Katrina

De Storm is een opmerkelijke film. De Storm is een Nederlandse actiefilm, gebaseerd op historische feiten. De verhaallijn lijkt wel wat op die van de film ‘Titanic’, waarbij de hoofdpersoon tegen de stroom vluchtelingen in naar haar baby zoekt. Weliswaar heeft het decor van 1953 weinig gelijkenis met de huidige verstedelijkte situatie in Nederland, en lijken de luchtbeelden van toen meer op een overstroming in een ver land als Bangladesh. Toch maakt De Storm ondubbelzinnig duidelijk wat de kracht is van het water, en de paniek van de slachtoffers spat levensecht van het scherm.

De Storm is ook een opmerkelijke film omdat het toont wat de Nederlandse variant van Katrina zou kunnen zijn. In New Orleans waren de zeedijken gedimensioneerd voor een overstroming die statistisch slechts eens in de 500 jaar optreedt. In Nederland houden we rekening met een storm die theoretisch slechts één keer per 10.000 jaar optreedt. En toch heeft de commissie Veerman geadviseerd om de veiligheid van de dijken met een factor 10 te verhogen in de komende jaren.

Bijna was Zuid-Holland ook onder water gelopen

De storm van 1953 heeft grote verwoestingen aangericht in Zeeland, met 1836 dodelijke slachtoffers. Toch had het maar weinig gescheeld, of er waren ook bressen geslagen in de dijken van de Maas, de Nieuwe Waterweg en de Hollandse IJssel, met als gevolg heel Zuid-Holland onder water. Het is van immens belang dat de jonge generaties het verhaal van ‘de Ramp’ kennen, om te beseffen dat waterveiligheid niet iets is uit een stoffig verleden, maar vanwege de klimaatverandering nog altijd uiterst actueel!

Waterschappen staan voor 100% waterveiligheid, daar kan nooit mee worden gemarchandeerd. Met De Storm hebben Waterschappen een prachtig publicitair wapen om in te spelen op de publieke opinie. Want wie De Storm heeft gezien, die twijfelt niet meer aan het nut en de noodzaak van ‘Veilige Dijken’ uit de verkiezingsslogans. Die begrijpt ook dat de jaarlijkse waterschapsheffing een schijntje is voor een ‘volksverzekering’ tegen overstromingen. Het klimaat verandert, en onze zee- en rivierdijken moeten steeds worden versterkt. En de kosten zullen door alle inwoners gezamenlijk moeten worden gedragen. De Storm laat zien dat er geen alternatief is!

Ik hoop dat we de komende weken nog veel gaan horen van De Storm, en dat de waterschappen de film aangrijpen voor een mooie publiciteitscampagne.