‘Dijk in Zee’ om Hollandse kust te beschermen

Regeren is vooruitzien

Waterbouwers en waterpolitici maken zich zorgen om de gevolgen van het veranderende klimaat. Het lijkt wel of het Deltaprogramma geen antwoord weet op die veranderingen? Het KNMI verwacht dat de zeespiegel sneller gaat stijgen dan eerder gedacht, door het afsmelten van Antarctica. Dat heeft op termijn natuurlijk gevolgen voor onze kust!

Ook de Oosterscheldekering moet veel sneller vervangen worden dan gedacht, omdat die was ontworpen voor max. 40 cm zeespiegelstijging en daar zijn we over 50 jaar wel overheen.

Op 18 januari publiceerde ik een kort opinie-artikel in het Algemeen Dagblad: ‘Kabinet, maak haast met die nieuwe deltawerken’. Daarmee doelde ik op het afsluiten van de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg, en een ‘Dijk in Zee’ parallel aan de Hollandse kust.  Op 19 januari kwam er via Twitter al antwoord van de Deltacommissaris: “We bereiden ons voor op meerdere scenario’s. Update wordt gemaakt voor het Deltaplan 2019, samen met Deltares, KNMI en Signaalgroep Deltaplan. Opties voor maatregelen na 2050 komen ook in beeld”.

Rijkswaterstaat neemt concept ‘Dijk in Zee’ mee in nieuw Kustbeleid

Bij de januaristormen is er weer veel zand afgeslagen. Zo zijn steeds vaker zandsuppleties nodig. Rijkswaterstaat versterkt de kust elk jaar met twaalf miljoen kuub zand. Dat is acht keer een volle Rotterdamse Kuip. Het dubbele is nodig als het water 85 centimeter per eeuw stijgt. Rijkswaterstaat noemt dat ’een snelle rijzing die niet ondenkbaar is’. Op termijn is dan een nieuwe ‘Dijk in Zee’ een goede oplossing. De woordvoerder van Rijkswaterstaat zei op 19 januari in het Haarlems Dagblad: “Het idee wordt betrokken bij het opstellen in 2020 van een nieuw kustbeleid”.

Nieuwe kansen

Een Dijk-in-Zee geeft ook nieuwe kansen in ons overvolle landje. Zo is er al voorgesteld om de uitbreiding van Schiphol niet in Lelystad te doen, maar in zee. Ook zou er tussen de nieuwe Dijk-in-Zee en het oude strand een valmeer kunnen worden aangelegd, om windenergie in op te slaan. Verder ontstaan er natuurlijk volop kansen voor nieuwe natuur en voor recreatie.

 

Klik hier: BN De Stem / Oproep aan Rutte III

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie