Klantgericht Bouwen is goed voor starters èn voor gemeenten

Met de nieuwe hausse in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor starters lijkt de oude slogan “Samen voor Ons Eigen” van de Tegenpartij te herleven! Een groep starters heeft geen hoogdravende wensen of idealen, het gaat de starters-CPO vooral om het financieel voordeel. En gemeenten? Die kunnen het lokale voorzieningenniveau op peil houden met jonge gezinnen.

CPO = ‘Samen voor Ons Eigen’

Voor starters – eind twintig jaar, begin dertig – op de woningmarkt is ‘prijs’ het verbindende thema. Vroeger ontvingen starters een forse subsidie bij de aankoop van een premie A-woning. In de huidige tijd organiseren starters zich in een CPO met het oog op kostenbesparing, met als doel om de projectontwikkelaar uit te sluiten en om korting te bedingen bij de aannemer.

Politici hebben weliswaar hun mond vol over de ‘starters op de woningmarkt’, maar toch kunnen ze maar bitter weinig aan de situatie veranderen. Koopsubsidies halen maar weinig uit en de geldpotjes bij de gemeenten zijn leeg.

Ook banken zijn sinds de kredietcrisis een stuk voorzichtiger geworden met hypotheken en de rente is ook veel hoger. Het maximale bedrag dat je kunt lenen is verlaagd en aflossingsvrije hypotheken zijn in de ban gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eigen huis dat je kunt betalen

Wat starters willen, is een huis dat ze kunnen betalen. Of nog preciezer: een huis waarvoor ze een hypotheek kunnen krijgen. Gewoon een rijtjeshuis met tuin bevalt de meeste starters uitstekend, het hoeft allemaal niet zo architectonisch hoogdravend.

Ik heb een voorzitter van zo’n starters-CPO onlangs horen zeggen: “we willen gewoon zo veel mogelijk vierkante meters voor ons geld. Verder drukken we de kosten door de aannemer alleen het casco te laten bouwen en de afbouw doen de bewoners zelf. Opties zoals een uitbouw of een dakkapel komen later wel”.

De optie ‘zelf bouwen’ in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakken veel starters met beide handen aan. Vooral in Brabant schieten de starters-CPO’s als paddestoelen uit de grond. Door letterlijk heel veel zelf te doen, kunnen de jonge opdrachtgevers de kosten voor hun woning drukken: custom-made en toch betaalbaar!

Dat begint al met het vele papierwerk, maar ook bijvoorbeeld in de afbouw door zelf de stopcontacten te monteren. Voor een bedrag van vaak onder de twee ton euro kan een keurig rijtjeshuis worden gebouwd, met als extraatje de vrijheid om aan de binnenkant nog creatief te kunnen schuiven in de kamerindeling. Het traditionele ‘strijkkamertje’ is passé, daar komen nu bijvoorbeeld twee computerwerkplekken, voor elke partner één.

Gemeenten met Krimp

Buiten de randstad hebben gemeenten nu al last van een krimpende bevolking, die nog wordt versterkt door ‘jonge vlucht’.Voor zulke gemeenten is zo’n starters-CPO natuurlijk ook een geweldig middel om jongeren te binden. Daar moet je als gemeente natuurlijk wel wat voor doen! Dat hoeft niet eens direct financieel door een korting op de grondprijs – hoewel dat natuurlijk wel leuk meegenomen is voor de starters – maar vooral in duidelijke regie vanuit het gemeentehuis.

Zorg voor vastgesteld beleid en een duidelijk aanspreekpunt, zowel voor de ambtenaren intern als voor de groep particulieren. Als het beleid helder is en daarmee de keuzemogelijkheden, volgt de belangstelling voor de ‘custom made’ huizen vanzelf. Let maar op: voor je het weet begin je als gemeente aan je tweede of derde starters-CPO.

Uiteraard hangt het faciliteren van een bepaalde CPO ook af van de belangen van de gemeente: grond uitgeven tegen de hoogste prijs of juist starters behouden? Want buiten de Randstad neemt de bevolkingsdaling de komende jaren flink toe. De huizenprijzen zakken te langzaam, waardoor veel huizen erg lang leeg blijven staan. Voeg daarbij nog de ontgroening. Jongeren keren vaak niet terug naar hun geboortedorp, dat zo nog sneller vergrijst.

Met een starters-CPO kun je als gemeente de sociale gevolgen van een krimpende bevolking althans enigszins verzachten. Zo mochten starters in Waalwijk bij oprichting van de CPO bijvoorbeeld niet ouder zijn dan dertig jaar. Op die manier blijft de basisschool voor de komende jaren verzekerd van nieuwe leerlingen, en de voetbalvereniging van nieuwe spelertjes!

Laat je adviseren!

Aan gemeenten die willen beginnen met Klantgericht Bouwen, is onze aanbeveling om je vooral te laten adviseren. Her en der in den lande is al veel ervaring opgedaan met PO en CPO. Zo is Balance actief betrokken bij het Homeruskwartier in Almere en Waterrijk in Woerden. Klantgericht Bouwen lijkt zo ‘bedriegelijk eenvoudig’, dat de verleiding groot is om als gemeente ‘zelf het wiel opnieuw uit te vinden’. En dat kost tijd..!

Er is een trend om steeds vaker bouwbegleiders, die de CPO groepen begeleiden in het proces, ook vanuit de gemeente in te schakelen. Wij hebben al een concreet voorbeeld meegemaakt waarbij de bouwbegeleider in het ene overleg de gemeente adviseerde over de grondprijs, en in het andere overleg namens de particuliere opdrachtgevers akkoord ging met diezelfde grondprijs. Zulke schijn van belangenverstrengeling kun je als gemeente beter vermijden! Balance richt zich als bureau alleen op de gemeentelijke kant van Klantgericht Bouwen, wij laten de bouwbegeleiding over aan anderen. Zo behouden wij onze onpartijdigheid.