Klantgericht Bouwen: Laat je niet afschrikken door de Krimp!

“De grondprijs in krimpgebieden is zo laag dat het geen zin heeft hier nog langer te investeren in economische groei. Maar de wethouders in die krimpsteden willen er nog niet aan.”. Dat komt er op neer dat je in krimpgebieden in de periferie van Nederland niet meer moet bouwen, ‘want dat levert toch niks meer op, en je trekt er geen immigranten uit de randstad mee’. Deze prikkelende stelling stond onlangs in een column in Binnenlands Bestuur, met de oproep om alleen nog woningbouw te ontwikkelen in gebieden waar de grondprijs hoog is.

Wat komt eerst – grondprijs of vraag naar woningen

Zelf heb ik ook al een aantal malen de stelling geponeerd dat er blijkbaar ‘te veel huizen buiten de randstad’ zijn, waardoor de huizenprijs in krimpgebieden zo laag blijft. Om de grondprijs als ‘indicator’ voor projectontwikkeling te gebruiken, heeft in elk geval wel de charme van de eenvoud. Toch rijst de vraag of we hiermee het paard niet achter de wagen spannen, want wat komt eerst: de grondprijs of de vraag naar bouwgrond? In mijn optiek is de grondprijs (residuele grondwaarde) wel een belangrijke bouwsteen voor het businessplan om te bepalen of en op welke wijze er woningbouw kan worden ontwikkeld op een bepaalde locatie, maar het is geen nauwkeurige voorspeller voor de toekomst.
Het gaat er dan ook niet om, om de grondprijs te manipuleren, maar om een reële vraag te creëren! Wat kun je aanbieden op het gebied van speciale woonwensen (generatiewoning, allochtonenwoning), op gebied van duurzaamheid (energie-leverende woning, super-geïsoleerde woning, hergebruik van grijs water etc.), op gebied van Het Nieuwe Werken 2.0 (bijv. faciliteren van flexplekken voor ZZP-ers in de wijk), op financieel gebied (vrijstelling van gemeentebelasting voor drie jaar?)

Regisserende gemeente

Het is duidelijk dat gemeenten hier de regie moeten nemen. Als wethouder moet je juist de transitie van ‘bouwen voor groei’ naar ‘bouwen voor krimp’ faciliteren.‘Klantgericht Bouwen’ is het concept waarbij een gemeente het stedenbouwkundig plan maakt en de randvoorwaarden bepaalt, maar waarbij de nieuwe bewoners zelf hun eigen woning realiseren. Met Klantgericht Bouwen kunnen bijzondere woonwensen worden gerealiseerd voor hetzelfde geld, of kan een ‘gewone’ woning worden gebouwd voor zo’n twintig procent minder kosten. Klantgericht Bouwen beslaat het hele spectrum: van sociale woningbouw, via rijtjeshuizen en appartementen tot twee-onder-één kappers en vrijstaande huizen.
Klantgericht Bouwen
Er is inmiddels veel ervaring met Klantgericht Bouwen, met inmiddels heel veel goede voorbeelden van particulier opdrachtgeverschap (PO)en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het Homeruskwartier in Almere is natuurlijk het bekendste voorbeeld van Klantgericht Bouwen op grote schaal , waarbij de verkoop van kavels juist veel sneller verloopt dan bij traditionele projectontwikkeling. Dus met alleen wat ‘vrije kavels’ voor vrijstaande villa’s zul je als gemeente nog weinig bereiken, je zult er flink wat energie in moeten steken om met Klantgericht Bouwen de lokale woningbouw een impuls te geven. Maar als het dan lukt, is de voldoening groot, juist ook bij de nieuwe bewoners! En die emotionele waarde vertaalt zich ook weer in de residuele grondprijs!