Klantgericht Bouwen voor een Wijkgerichte Ontwikkeling!

De kredietcrisis heeft de bouwproductie in Nederland vrijwel tot stilstand gebracht. Project-ontwikkelaars maken moeilijke tijden door, en gemeenten zien hun ambities verdampen. Zo ontstaat sluipenderwijs een achterstand in de kwaliteit van de woningvoorraad van gemeenten, en zoeken draagkrachtige inwoners hun heil elders.

Bredere Gevolgen

Het aanbod van bestaande en nieuwe woningen in de verkoop neemt snel toe, en er starten vrijwel geen nieuwbouwprojecten meer. Hoe kan de bouwproductie toch op een aanvaardbaar peil worden gehouden? Traditioneel starten ontwikkelaars hun bouwplannen nadat vrijwel alle woningen in hun bouwplan op papier zijn verkocht. Op dat moment nemen zij pas bouwrijpe grond af. Daarnaast voelen potentiële woningkopers zich steeds vaker beperkt in hun keuze. Het format ‘rijtjeshuis’ ligt dwingend over Nederland, lijkt het wel. Voor individuele wensen is vaak maar beperkt ruimte.

De stagnatie in de huizenmarkt heeft ook direct gevolgen voor de werkgelegenheid in de bouwsector, met ontslagen en faillissementen. Hiermee vloeit veel kennis en ervaring weg die de bouwsector juist nodig heeft om te kunnen vernieuwen als het straks weer beter gaat. Daarnaast vallen de inkomsten uit de gemeentelijke grondexploitatie nu lager uit dan was geraamd, wat weer een negatief effect heeft op de gemeentelijke begroting. En op langere termijn wordt de opbrengst uit de WOZ uitgehold, en daarmee een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron.

Visie op woningbouw

In korte tijd is de woningmarkt omgeslagen van een aanbod-gestuurde markt van rijtjeshuizen naar een klantgerichte markt. De toekomst is aan kleinschaliger, wijkgerichte nieuwbouwprojecten, met de wensen van de individuele huizenkopers als centraal uitgangspunt.

Kleinschalige, klantgerichte bouwprojecten bieden aan lokale mkb-bedrijven zoals architecten, ingenieursbureaus enaannemers mogelijkheden om de crisis goed te doorstaan. Lokale bedrijven kennen de inwoners van de gemeente als geen ander en kunnen daardoor beter inspelen op de wensen van de lokale klanten.

Sociale Duurzaamheid en Beter voor het Milieu

Klantgerichte wijkontwikkeling als proces vanuit de gemeente, is zowel toepasbaar op uitleglocaties als op inbreidingslocaties. Klantgerichte, kleinschalige woningbouwprojecten op inbreidingslocaties geven een geweldige kwaliteitsimpuls aan een bestaande wijk. De verwachting is ook gerechtvaardigd dat bewoners lang in hun maatwerkhuis blijven wonen en daarmee bijdragen aan een stabiele bevolkingsopbouw en sociale structuur van de wijk.

Particulieren, die alleen of in een kleine groep hun droomwoning laten bouwen, kunnen de financiering vaak relatief eenvoudig regelen in de vorm van een hypotheek. Dit geeft meer zekerheid dat de bouw ook doorgaat. Vaak kiezen particulieren voor extra investeringen in duurzaamheid om bijvoorbeeld hun nieuwe huis 100% energieneutraal te maken, wat weer goed past in de gemeentelijke doelstellingen.

Veel voorbeelden van Klantgericht Bouwen

‘Klantgericht Bouwen’ kent vele voorbeelden: particulier opdrachtgeverschap (PO) met bouwkavels, vereniging van collectief particuliere opdrachtgevers (CPO), kleinschalige ontwikkeling met 20-30 woningen, bouwgroepen die zelf een architect in de arm nemen, koopgarant regeling, renteloze voorfinanciering in aanloop naar de hypotheek. Telkens weer moet op lokale schaal de beste oplossingen-mix worden bepaald.


3 Comments

 • Miranda

  24 februari 2011

  Beste Hans,

  interessante teksten publiceer je. Ook wij zijn bezig om klantgericht te ontwerpen. Dit start op de locatie waar wij zitten, namelijk inspiratiepark Serbonne. Je schrijft: Traditioneel starten ontwikkelaars hun bouwplannen nadat vrijwel alle woningen in hun bouwplan op papier zijn verkocht. Op dat moment nemen zij pas bouwrijpe grond af. Daarnaast voelen potentiële woningkopers zich steeds vaker beperkt in hun keuze.
  Wij proberen dit proces om te draaien. Eerst komt bij ons de opdrachtgever met hun wensen om vervolgen gericht te kunnen ontwerpen en grond te zoeken.

  Het is interessant om je teksten te lezen.

  Vriendelijke groet,
  Miranda Hammers
  LEEF!architectuur

  SERBONNE inspiratiepark – paviljoen Rivere
  van den Bergweg 3 – 7442 CK Nijverdal
  http://www.leefarchitectuur.nl

 • Hans Middendorp

  13 juni 2010

  In een stilliggende huizenmarkt is Woerden er toch in geslaagd om succesvol grond te ontwikkelen. Waterrijk Woerden wordt een nieuw stadsdeel met 1200 woningen. Bijzonder is dat ca. één-derde deel van de woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt gebouwd: ‘huizen op maat’, naar de wensen van de klant als koper.

  De Riethof in Waterrijk wordt het spraakmakende, groene gezicht van Woerden. De kavels die in De Riethof volgens het CPO zijn ontwikkeld, zijn zelfs zo geliefd dat inmiddels een tweede
  uitgifte van grond volgens dit concept binnen Waterrijk gaat plaatsvinden.

  Voor de gemeente Woerden was dit de eerste kennismaking met "Klantgericht Bouwen".

  https://www.balance.nl/files/documenten/Collectief_Particulier_Opdrachtgeverschap_Succesvol_in_Woerden_S.pdf
  .

 • GVW

  24 mei 2010

  Hoi Hans,

  Wellicht dat we de standaard 5.40m1 maat achter ons kunnen laten. De huidige markt geeft wellicht wat meer mogelijk/vrijheden voor de potentiele koper. Maar wat, als de markt weer aantrekt? Vervallen we dan weer niet in het dicht klonteren van gebieden. Het standaard ontwikkelmodel, het automatische WOZ model is ver achterhaald. Tijd om uit onze comfort zone te stappen toch!?
  Gr. Gustaaf

Comments are closed.