Maak van het Oostvaarderswold een Klimaatbuffer

Met een investering van 1,1 miljoen euro droeg het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij aan de aanleg van De Onlanden. Een herinrichtingsgebied in het noorden van Drenthe dat in totaal 41 miljoen euro kostte. 

Atsma blij met klimaatbuffer, want goedkoop

Het enthousiasme van Staatssecretaris Atsma van I&M lijkt vooral bepaald door de kosten (want lager!), niet zozeer vanwege het mooie waterbeheer (geen woord daarover in het persbericht) en/of zijn liefde voor de natuur (ook geen woord…!). Wel een jubeltoon over de bijdrage van Atsma: net iets meer dan 2% van de totale kosten, dus typisch gevalletje van “voor een dubbeltje op de eerste rang”.

Niks bijzonders?

Want wat is er nou zo bijzonder aan het combineren van de functies waterberging met natuur en landbouw? Natuurterreinen worden nu al gebruikt als nood-overloop, als de reguliere waterbergingen het water niet meer aankunnen. Die waterbergingen (‘calamiteitenberging‘) zijn vaak grasland met een dijk eromheen. Dus?

Bovendien wil Atsma ook in het westen van Nederland diezelfde goedkope klimaatbuffers (die “dure technische maatregelen zoals dijken en sluizen overbodig maakt” staat er in het persbericht). De Groningse klimaatbuffer meet 2000 ha. Benieuwd of er in Zuid-Holland ook zoveel plek is? En dan natuurlijk nog liefst water bergen zonder “dure dijken of sluizen”…

Oostvaarderswold

Tot slot nog een tip voor Atsma: zijn collega Bleker probeert met alle macht te voorkomen dat het Oostvaarderswold wordt aangelegd, als duurzame ecologische verbinding tussen Oostvaardersplassen en Veluwe. Missschien dat een klimaatbuffer van 2000 ha in Flevoland een veel beter idee is, en financieel wél haalbaar? Dan kunnen wilde dieren en planten “meeliften” met onze waterveilgheid en is geen apart Oostvaarderswold meer nodig.