Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over eigen waterveiligheid

Nederlanders vergeten gemakkelijk hoe afhankelijk wij zijn van goede waterkeringen. Water en waterveiligheid gaat ons allemaal aan. Want ook al woon je in Drenthe, als de Randstad onderloopt valt de economie stil. Meer waterbewustzijn bij gewone burgers is van belang voor draagvlak om Nederland droog te houden, ook in tijden van klimaatverandering.

Wake-up call door OESO rapport

‘Een indringende wake-up call is op zijn plaats’, zo reageerde minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in maart 2014 bij de ontvangst van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?’ toont een tekort aan van het waterbewustzijn onder Nederlanders.

Weinig mensen weten wat erbij komt kijken om het land droog en bewoonbaar te houden, en wat te doen als de nood aan de man komt. Er moest dus iets gebeuren. De campagne Ons Water wil het waterbewustzijn dus vergroten. Dat alleen al is blijkens de conclusie van de OESO van groot belang.

‘Dijkenatlas verplichte kost in aardrijkskundeles’

Eric-Jan Pleijster reed een jaar lang door Nederland om alle dijken in kaart te brengen voor het nieuwe boek ‘Dijken van Nederland’“Dat er na 1953 geen doden meer zijn gevallen door overstromingen in Nederland, mag geen excuus zijn. Wij Nederlanders vertrouwen zo op onze dijken, dat we er gemakzuchtig van zijn geworden. Dat is zorgwekkend. In de VS is waterveiligheid een stuk slechter geregeld, maar mensen zijn zich daardoor wel bewust van de risico’s. Het is heus niet zo veilig als we allemaal denken. We denken dat we de zaakjes goed op orde hebben, maar door water uit de polders te pompen, zakt de bodem. We pompen onszelf naar beneden. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en wordt de rivierwaterafvoer onregelmatiger”.

Nederlanders en Water

De afgelopen paar jaar waren er steeds weer beelden op televisie van overstromingen in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten. En niet te vergeten Engeland, waar de Somerset Levels drie maanden blank hebben gestaan. Toch denken maar weinig mensen dat er in Nederland ook een watersnood zou kunnen optreden…

NCDO deed in 2014 onderzoek over ‘Nederlanders en water’ onder ruim 1.200 Nederlanders. Hoosbuien verwachten we wel, maar maatregelen nemen we zelf (nog) niet. Nederlanders vinden dat  in de eerste plaats de lokale overheden en waterschappen verantwoordelijk zijn voor het beperken van wateroverlast.  Slechts  17% van de ondervraagden neemt zelf maatregelen om de eigen leefomgeving regenbestendig te maken, zoals het schoonhouden van de dakgoten. Mogelijk hangt dit samen met het lage percentage Nederlanders (7%) dat in 2014 feitelijk last had van wateroverlast.