Over Hans Middendorp

Specialist Strategie, Water en Ruimte

Ik ben een resultaatgerichte manager, die weet wat hij wil. Betrokkenheid, drive en energie. Eerlijk en direct. Ambitieus en ook een tikkeltje professioneel ongeduldig. Boegbeeld. Ervaren consultant, ook internationaal. Uitstekend Engels, goed Frans.

Sterk in het vertalen ‘van denken naar doen’. Goed in analyseren, positioneren, doorstarten en – indien nodig – opnieuw beginnen. Want resultaat is belangrijk: ‘van idee naar pilot’ en ‘van pilot naar brede uitrol’.

“Visievorming en strategie zijn mijn passie”

Ik help U graag bij het opzetten van het programma management of versterken van het projectmatig werken. Vanuit een strategische visie, intern en extern gedragen, gevolgd door een Plan van Aanpak. En dan aan de slag! Want het gaat uiteindelijk om het resultaat. Toch?

Bouwer, kantelaar en doorstarter. Interim manager, vanaf ca. 6 maanden tot max. ca 2 jaar.  Ervaren leidinggevende in projecten en programma’s. Sterk resultaatgericht plus voldoende bestuurlijke sensitiviteit in het proces. Fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij in  het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. Lid werkveldcommissie van de opleiding Watermanagement Hogeschool Rotterdam.

Veel ervaring in gebiedsontwikkeling, zoals groene gebiedsontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling of verbeteringen van het watersysteem. Interesse in Natura2000, Kaderrichtlijn Water, waternatuur, krimpvraagstukken, woningbouwcorporaties, Klantgericht Bouwen.

“Ik heb de energie en de drive om veranderingen in gang te zetten”

Breed geïnformeerd over trends en nieuwe ontwikkelingen. Goed in het schrijven van rapporten. Ik sta voor mijn conclusies en kan die ook met enthousiasme en overtuiging toelichten.

Actief deelnemer in het publieke debat over Water + Ruimtelijke Ontwikkeling. Ik publiceer blogs en krantenartikelen over onderwerpen binnen Waterbeheer en Ruimtelijke Ontwikkelingen in digitale media. Trekker van drie kennisgroepen op LinkedIn: ‘Dijken en Waterkeringen’‘Klantgericht Bouwen’ en ‘Aalherstel’.hans middendorp

Internationale projectervaring: EU- project ecologische verbindingszones in Polen; projectdirecteur in Bangladesh (voorlichting, micro-krediet, binnenvisserij, WASH), visteeltproject in Kameroen, onderwijs in Thailand,  optimalisatie irrigatiewater in Zimbabwe en Zambia (FAO).

Auteur van het boek: Niet Bang Voor Water ?

LinkedIn profiel Hans Middendorp