Over Hans Middendorp

Wat kan Hans Middendorp doen voor u?

Opdrachtgevers zetten mij in op functies zoals: programma manager, programma directeur, omgevingsmanager, etc.

 • Hoe zet je een idee om in een project?
 • Hoe trek je een vastgelopen proces weer vlot?
 • Hoe ontwikkel je een strategische visie?
 • Hoe maak je de vertaling naar een concreet en uitvoerbaar programma?
 • Resultaat: ‘van idee naar pilot’ en ‘van pilot naar brede uitrol’

Ik kan het verschil maken.
Met een nieuwe strategie en een frisse aanpak.

Wie is Hans Middendorp?

Mijn passie is water, klimaat en duurzaamheid!

 • hans middendorpTrefwoorden: visie, creativiteit en drive.
 • Academische blik (gepromoveerd op onderzoek).
 •  Boegbeeld. Blij met elke mijlpaal.
 • No-nonsense en ‘out-of-the-box’. Eerlijk en direct.
 • Bouwer, kantelaar en doorstarter.
 • Auteur van het boek: ‘Niet Bang Voor Water?’

Herkenbaar in de vakmedia en op LinkedIn.
Om naar mijn blogs te gaan, klik hier.

Wat zoekt Hans Middendorp?

 • Een rol waarin ik een verschil kan maken.
 • Een maatschappelijk ‘issue’ waar een ‘doorbraak’ nodig is.
 • Een positie om de daad bij het woord te kunnen voegen.
 • Een platform om gehoord te worden.

Visie is géén ‘olifant, die het uitzicht belemmert’.
Visie geeft focus op alle veranderingen in de toekomst.

Waar is Hans Middendorp goed in?

 • Combinatie van visie en bevlogenheid met een pragmatische insteek.
 • Enthousiasmeren van collega’s en medewerkers.
 • Goed in analyseren, positioneren, doorstarten en uitbouwen van successen.
 • Terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie.
 • Sterk in de vertaalslag van complexiteit naar uitvoerbaarheid.
 • Functioneel netwerken. Zoeken van het gezamenlijk belang.

Uitgangspunt voor succes is een scherp oog voor het belang van alle betrokken partijen en het zoeken naar overeenkomsten.

Ervaring Hans Middendorp

 • Strategisch procesmanagement, met goed oog voor de belangen van alle stakeholders. Ervaring als omgevingsmanager ‘Strategie, Water en Ruimte’.
 • Uitgebreide ervaring als leidinggevende in Nederland en in het buitenland. Ervaring met andere culturen, binnen en buiten Europa. Uitstekend Nederlands, Engels, goed Frans.
 • Het lostrekken van vastgelopen processen, het herstarten of doorstarten van projecten en het bedenken van een nieuwe (innovatieve) aanpak voor gemeente of waterschap.
 • Sinds 2002 werkzaam in Nederland in diverse projecten bij waterschappen, provincies en overheidsdiensten.
  • DLG-project Gebiedsgerichte aanpak West Zeeuws-Vlaanderen (programma-manager). Programma ABC-Delfland, hoogheemraadschap van Delfland (programma manager).
  • Invoering Machineveiligheid bij waterschap Hollandse Delta (programma coördinator).
  • Derde toetsronde waterkeringen, waterschap Hollandse Delta (projectleider).
  • Ontwikkelen natuurvisie voor waternatuur (2x subsidie-aanvraag LIFE+).

Wie denkt dat de bureaucratie in Nederland complex is, moet eens een paar jaar in Bangladesh gaan werken!

 • Bijna 20 jaar gewoond en gewerkt in het buitenland op sociale ontwikkelingsprojecten, vaak op afgelegen locaties (toen de mobiele telefoon nog niet bestond!)
 • DANIDA-projecten in Bangladesh: micro-krediet, binnenvisserij, water & sanitation (chief project advisor).
 • EU- project natuurverbindingszones in Polen (teamleider).
 • FAO in Zimbabwe, beter gebruik maken van irrigatiewater (specialist).
 • DGIS-project rendabel maken Nederlandse tilapiakwekerij in Kameroen (projectleider).
 • SNV-project versterken lokale gemeenschappen in Tsjaad (Assistant Technique)
 • VSO Visteelt in Thailand (leraar middelbare landbouwschool).

Download mijn recente CV (juni 2018) vanaf mijn LinkedIn profiel