Profiel Hans Middendorp

Profiel Hans Middendorp

Ik zoek een functie als programma-directeur (of vergelijkbaar)

“Enthousiaste en doelgerichte doener voor elk programma op het gebied van water & klimaat, watermanagement en waternatuur. Oplossingsgericht en sterk in het bedenken van nieuwe invalshoeken en het toepassen van innovaties. Sterk in de vertaalslag van complexiteit naar begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid. Terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie.

Mijn aanbod: van denken naar doen!”

Motto

“Van denken naar doen!”

Wat kan ik voor u doen?

Hoe zet je een idee om in een project? Hoe schrijf je een visie en hoe trek je een vastgelopen proces weer vlot?
Ik kan het verschil maken. Met een nieuwe strategie en een frisse aanpak. Sterk in de vertaalslag van complexiteit naar begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid. Complexe vraagstukken terugbrengen tot de essentie.

Goed in analyseren, positioneren, doorstarten en uitbouwen van successen.

Wie ik ben

Trefwoorden: visie, betrokkenheid, creativiteit, drive.

Eerlijk en direct. Bouwer, kantelaar en doorstarter. Boegbeeld. No-nonsense, analytisch en ‘out-of-the-box’.

Ambitieus in werkdoelen. Pionieren. De schouders eronder. Inhoud en resultaat.
Enthousiasme. “Gaan voor de zaak”. Blij met elke mijlpaal.

Uitgebreide ervaring als leidinggevende in Nederland en in het buitenland. Ervaring met
andere culturen, binnen en buiten Europa. Uitstekend Nederlands, Engels, goed Frans.

Visie is voor mij “geen olifant die het uitzicht belemmert”, maar juist een kracht die zorgt voor focus richting de gewenste verandering. Visie helpt om een nieuwe invalshoek te vinden om het project of programma verder te brengen.

Mijn passie ligt op het vlak van watermanagement, waternatuur en water-op-straat (klimaat). Kenbaar in de vakmedia en op internet om mijn opinies over onderwerpen rondom water en ruimte.

Auteur van het boek: ‘Niet Bang Voor Water?’ Breed geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het vlak van water, waternatuur en ruimte. (www.nietbangvoorwater.info)

Waar ik goed in ben

Ontwikkelen van de strategische visie en de vertaling naar een concreet en uitvoerbaar programma. Initiëren, begeleiden en uitbouwen van projecten.

Enthousiasmeren van collega’s en medewerkers.

Duidelijke boodschap neerzetten. Helderheid intern en extern.

Goede kennis van de inhoud: snel absorberen van informatie, doorgronden van dilemma’s, ‘meepraten met de experts’. Academische blik.

Functioneel netwerken. Zoeken van oplossingen. Uitgangspunt is het belang van de beide partijen, zoeken naar overeenkomsten met de eigen strategische doelen.

Sterk in het schrijven van rapporten. Ik sta voor mijn conclusies en kan die met enthousiasme uitdragen.

Wat ik zoek

Een rol waar ik een verschil kan maken. Een maatschappelijk ‘issue’ waar een ‘doorbraak’ nodig is. Combinatie van bevlogenheid met een pragmatische insteek.

Een functie met de autoriteit om ‘gehoord’ te worden (extern) en om de daad bij het woord te kunnen voegen (intern).

Mogelijke functie-titel: inhoudelijk directeur, programma-directeur, programma-coördinator, programma-manager

Mijn ervaring

Strategisch procesmanagement, met goed oog voor de belangen van alle stakeholders. Ervaring als omgevingsmanager ‘Strategie, Water en Ruimte’.

Bijna 20 jaar gewoond en gewerkt in het buitenland op sociale ontwikkelingsprojecten.

DANIDA-projecten in Bangladesh (chief project advisor: micro-krediet, binnenvisserij, water & sanitation). EU- project natuurverbindingszones in Polen (teamleider). DGIS-project rendabel maken Nederlandse tilapiakwekerij in Kameroen (projectleider). SNV-project versterken lokale gemeenschappen in Tsjaad. Visteelt in Thailand (leraar middelbare school).

Sinds 2002 werkzaam in Nederland in diverse projecten bij waterschappen, provincies en overheidsdiensten. Het lostrekken van vastgelopen processen, het herstarten of doorstarten van projecten en het bedenken van een nieuwe (innovatieve) aanpak voor gemeente of waterschap.

DLG-project Gebiedsgerichte aanpak West Zeeuws-Vlaanderen (programma-maanger). Programma ABC-Delfland, hoogheemraadschap van Delfland (programma-maanger). Invoering Machineveiligheid bij waterschap Hollandse Delta (programma-coördinator). Derde toetsronde waterkeringen, waterschap Hollandse Delta (projectleider). Ontwikkelen natuurvisie voor waternatuur (2x subsidie-aanvraag LIFE+).