Browse Tag

imidacloprid

Nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in Delfland

De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal aangetroffen bestrijdings-middelen sinds er door Delfland wordt gemeten. Maar gaat het nu echt beter? Delfland waarschuwt zelf al dat het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor een gezonde waterkwaliteit met veel verschillende planten en dieren ‘nog niet […]