Browse Tag

overstroming

Gods water over Gods akkers in Houston?

Houston is het ultieme voorbeeld dat een laissez-faire benadering om ‘Gods water over Gods akker te laten lopen’ gewoon een rampzalige governance-strategie is! Harvey als afschrikwekkend voorbeeld. Er was in Houston géén stadsplanning, er was géén waterberging en er waren géén behoorlijke dijken en afvoerkanalen. Er is in Houston géén lokale wateroverheid (zoals bij ons […]

Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over eigen waterveiligheid

Nederlanders vergeten gemakkelijk hoe afhankelijk wij zijn van goede waterkeringen. Water en waterveiligheid gaat ons allemaal aan. Want ook al woon je in Drenthe, als de Randstad onderloopt valt de economie stil. Meer waterbewustzijn bij gewone burgers is van belang voor draagvlak om Nederland droog te houden, ook in tijden van klimaatverandering. Wake-up call door […]