Browse Tag

waterkwaliteit

Toxische druk bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater anno 2020

Silent Spring nog steeds actueel Ecologen en ecotoxicologen weten al sinds de jaren ’60 dat landbouwgif een desastreus effect heeft op ‘de natuur’. Sinds het boek ‘Silent Spring’ uit 1962 is er een uitgebreid systeem opgetuigd om per bestrijdingsmiddel een veiligheidswaarde te bepalen: de zogenoemde norm. Komt de concentratie boven de norm, dan is er […]

Nog steeds veel te veel bestrijdingsmiddelen

in het oppervlaktewater van Delfland De chemische waterkwaliteit in Delfland is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal aangetroffen bestrijdings-middelen sinds er door Delfland wordt gemeten. Maar gaat het nu ook echt beter? Delfland waarschuwt zelf al dat het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om in 2027 een […]

Ander mestbeleid voor betere waterkwaliteit

Waarom ‘mestvergisting’ toch een goed idee is Het oppervlaktewater is nu al niet schoon genoeg en ook de KRW-doelstellingen voor de waterkwaliteit in 2027 zullen met het huidige mestbeleid niet worden gehaald, is de conclusie van het PBL. Dat komt vooral door de landbouw. De doelen voor fosfaat worden op de helft van de meetlocaties in […]