Browse Tag

wateroverlast

Gods water over Gods akkers in Houston?

Houston is het ultieme voorbeeld dat een laissez-faire benadering om ‘Gods water over Gods akker te laten lopen’ gewoon een rampzalige governance-strategie is! Harvey als afschrikwekkend voorbeeld. Er was in Houston géén stadsplanning, er was géén waterberging en er waren géén behoorlijke dijken en afvoerkanalen. Er is in Houston géén lokale wateroverheid (zoals bij ons […]

Natuurmonumenten rekent zich rijk met Waterveiligheid

Natuurmonumenten pakt breed uit met een ronkend persbericht: “Minstens 45 miljoen winst per jaar door bouwen met natuur”. Minstens! Maar is dat ook echt zo? Kernboodschap uit het persbericht: “Nationale waterveiligheid: 25% van alle projecten in Nederland is geschikt voor natuurlijke oplossingen, besparing kan oplopen tot 3500 euro per strekkende meter – voor de schatting […]