Waterschappen, zijn de keuzes wel politiek?

Café Weltschmerz: interview met Hans Middendorp, ‘bevlogen waterschaps-bestuurder’

Een indringend tweegesprek over de vraag of het werk van de waterschappen nou echt om politieke keuzes vraagt? Journalist Chris Aalbers volgt de waterschappen intensief en heeft zijn bedenkingen bij het nut van waterschapsverkiezingen. Hans Middendorp is volgens Aalberts “de bevlogen waterschaps-bestuurder die het meest aan de weg timmert in Nederland”.

Politieke besluitvorming in het waterschap

Aalbers begint het interview met een stevige stelling. “Volgens mij zijn er helemaal geen politieke keuzes in het werk van het waterschap. Alleen technische keuzes over waterbeheer, en die keuzes moeten we we gewoon aan de deskundigen overlaten. Want we willen allemaal dat het goed geregeld wordt, en dan is die waterschapspolitiek niet nodig.”

Middendorp:Water moet gewoon goed geregeld worden’, dat hoor je vaak in discussies over de waterschappen. ‘Gewoon goed geregeld’ klinkt ook heel logisch, maar wat is dan precies ‘goed geregeld’? Ook bij de waterschappen is het oude grapje van toepassing dat twee deskundigen samen drie meningen hebben, en welke mening kies je dan? Bovendien gaat het uiteindelijk ook om de vraag: en wat mag dat kosten? Want waterschapsgeld is gemeenschapsgeld. De waterschapspolitiek controleert de uitgaven van het dagelijks bestuur van dijkgraaf en hoogheemraden.

Knopen doorhakken

Aan de hand van voorbeelden laat Middendorp in het interview zien dat er wel degelijk politieke keuzes worden gemaakt in het waterschapsbestuur. Zoals: kies je bij duurzaaamheid voor het verwijderen van medicijnresten voor 10 miljoen euro, of het terugwinnen van papiervezels uit het rioolwater?

Uiteindelijk moeten er keuzes worden gemaakt, compromissen worden gevonden en knopen worden doorgehakt. Die keuzes stoelen op de eigen normen en waarden van de leden van het waterschapsbestuur, en die zijn nu eenmaal verschillend bij aanhangers van verschillende politieke partijen. Afhankelijk van de eigen opvattingen kijken de leden van het waterschapsbestuur verschillend naar de mogelijke oplossingsrichtingen.

Waterschapspolitiek verbindt technisch waterbeheer met maatschappelijke belangen

Aalberts steekt het interview aanvankelijk vrij technisch in, maar al gauw draait het gesprek naar de maatschappelijke kant en in de laatste tien minuten van het gesprek lijkt Aalberts – schoorvoetend – toe te geven dat juist in de waterschapspolitiek de brug wordt geslagen tussen de technische kant van het waterbeheer en de verschillende maatschappelijke wensen en belangen.

De – soms klein lijkende – keuzes door het waterschap maken op de lange termijn wel degelijk het verschil. Denk bijvoorbeeld aan zulke lange-termijn onderwerpen als het omgaan met bodemdaling, opvangen van de gevolgen van hoosbuien en droogte, toewerken naar een volledige circulaire waterzuivering – uiteindelijk resulterend in een goede leefomgeving voor iedereen en ook voor onze kinderen.

.

Hans Middendorp is waterdeskundige en schrijft blogs op persoonlijke titel.

Middendorp is ook de schrijver van het waterschapsboek: ‘Niet Bang Voor Water? Wat de Waterschappen Voor je Doen!’ (2e druk, 2019).